REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN

 

1.Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.Organizacja urodzin odbywa się poprzez wstęp do parku rozrywki.

3.Przystąpienie do gry oznacza akceptację regulaminu alfa laser game dostępnego w siedzibie przy ul.Piłsudskiego 135 lub na stronie internetowej www.alfalaser.pl.

4.Organizacja urodzin obejmuje – rozgrywki w laser game dla 12/14 osób (w przypadku większej ilości osób rozgrywki są podzielone według wybranej opcji godzinowej przez liczbę uczestników), wynajem salki okolicznościowej według wybranej opcji, zdjęcia w trakcie trwania urodzin, opiekuna w trakcie trwania rozgrywek.

5.Koszt organizacji urodzin jest zgodny z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.alfalaser.pl.

6.Wynajem salki okolicznościowej jest równoznaczny z wybraną opcją godzinową. Przygotowanie poczęstunku we własnym zakresie jest możliwe 15 minut przed rozpoczęciem imprezy. Czas na opuszczenie salki po zakończonych urodzinach wynosi 15 minut.

7.W trakcie składania zamówienia pobierany jest bezzwrotny zadatek płatny gotówką bądź kartą płatniczą.

8.Zmiana ilości osób lub terminu organizacji urodzin jest możliwa z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem.

9.Rodzice bądź opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za sprzęt powierzony dzieciom oraz za powstałe szkody na terenie parku rozrywki Alfa Laser Game.

10.W przypadku uszkodzenia sprzętu bądź mienia rodzice bądź opiekunowie prawni zobowiązują się do pokrycia kosztów naprawy.

- ALFA LASER GAME www.alfalaser.pl -